FANDOM


Dym
Ash using Smoke
Ash w postaci dymu
Żywioł
Mistrzowie Ash
Smoki Smok Dymu


Dym jest jednym z żywiołów Krainy Ninjago.

Przykłady

  • Tifokineza - pozwala użytkownikowi na tworzenie i kontrolowanie dymu.
    • Przemiana w dym - umożliwi przekształcenie swojego ciało całkowicie w dym w celu uniknięcia ataków, latania lub przedostania się przez ciasne otwory.
    • Tyfoportacja - użytkownik może teleportować się krótkie odległości za pomocą dymu.
  • Tworzenie Smoka Żywiołu

Użytkownicy

Wszystkie z poniższych posiadają lub posiadały żywioł Dymu lub wywodzące się z niego zdolności: